ដំណឹង និង ព្រឹត្តិការណ៍

មើលទាំងអស់
  • laparoscopy បង្កើតអព្ភូតហេតុ

    លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Mishra ដែលជា professror មានបទពិសោធយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការវះកាត់ laparoscpic និងមនុស្សយន្ត, succeded ដើម្បីយកចេញការ fibroids 3.5kg, ក្រពេញអូវ៉ែក, ថង់ទឹកនិងឧបសម្ព័ន្ធពីអ្នកជំងឺដូចគ្នាដោយការវះកាត់ laparoscopy ។ លោកវេជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់នេះបានប្រហែល 6 ម៉ោង Mishra បានប៉ុន្តែបានតែ 4-កំពង់ផែដើម្បី retrieval ចេញលក្ខខណ្ឌជំងឺទាំងអស់។ ជាមួយ ...