خبرونه او پیښی

ټول وګوری
  • دنړيوال رامنځته معجزه

    ډاکټر Mishra، په laparoscpic او خوځيدنه جراحي یو ډیر تجربه professror، succeded د خوا دنړيوال جراحي ورته ناروغ څخه د 3.5kg Fibroid، تخمدان د سیست تورژن، د صفرا او ضميمه لرې. دا د جراحۍ په اړه 6 ساعته خو یوازې 4 بندرونو کړ ډاکټر Mishra ترڅو د ټولو د کمي موندلو. د ...