ข่าวและกิจกรรม

ดูทั้งหมด
  • การส่องกล้องสร้างมิราเคิล

    ดร Mishra เป็น professror มีประสบการณ์มากในการผ่าตัด laparoscpic และหุ่นยนต์ succeded เพื่อลบ Fibroid 3.5 กก, รังไข่ซิสท์, ถุงน้ำดีและภาคผนวกจากผู้ป่วยรายเดิมโดยการผ่าตัดส่องกล้อง การผ่าตัดนี้เอาดร Mishra ประมาณ 6 ชั่วโมง แต่เพียง 4 พอร์ตที่จะดึงออกมาจากโรคทั้งหมด ด้วย ...